Om Mindschool

TRÄNINGSPROGRAM
De flesta program är inriktade på en speciell åldersgrupp (Förskola till gymnasium). Det finns dock träningsprogram för alla åldrar, t.ex. sömnträningen och också träning för speciella behov oavsett ålder, t.ex. program för oro, ångest, ADHD och program för de över 150 000 elever som mobbas varje år.
Har man behov som inte finns med i projektutbudet (t.ex program för vikt, rökning, smärta, tinnitus så kan de köpas på www.unestaleducation.se/webshop eller i Unestål Educations APP (Mental Träning).

KURSER FÖR LÄRARE
I projektet ingår också två kurser, framtagna för lärare.
Wellness – En 6 månaders kurs med träningsprogram.
Feedback träning – En 7 veckors kurs med träning och tillämpningar
Kurserna kan tas individuellt eller läsas tillsammans i grupp med eller utan handledare.
I kurserna ingår både träningsprogram och informationsmaterial i text och bild.

NÄRMARE BESKRIVNINGAR AV VAD SOM INGÅR I ETTÅRS-LICENSEN

MATERIAL FÖR ELEVERNA
51 träningsprogram + 17 specialprogram, som via flipbooks kan sparas ner till elevernas mobiler för att möjliggöra daglig träning på tid som man själv bestämmer. Programmen är något åldersanpassade när det gäller språk och innehåll, med olika flipböcker för förskola samt låg- och mellanstadiet och för Högstadiet och Gymnasiet.
Det är dock naturligtvis tillåtet att pröva på program från en annan åldersgrupp och även lärarna kan t.ex. ha stor nytta av gymnasieprogrammen.
Eftersom Mental Träning liksom den fysiska träningen bygger på upprepning och regelbundenhet, gärna med minst en vecka per program så täcker dessa program den mentala träningen under större delen av ett skolår även om man bara nöjer sig med de program som rekommenderas till en viss åldersgrupp. Tydlig information finns i flipbooks hur du tränar och hur ofta.

DE 51 TRÄNINGSPROGRAMMEN FÖR ELEVERNA
är uppdelade i 7 program för ÅK F-3 och 7 program för ÅK 4-6. 12 program för högstadiet. 25 program för gymnasiet.
Lars-Eric Uneståhl har dessutom gjort 17 program för individuella behov (ej åldersanpassade).
Här finns 9 program för psykisk ohälsa, ett program för ADHD och fem program för mobbade elever. De senare gjordes för en del år sedan på uppdrag av Röda Korset men har nu ställts till förfogande i Mind School projektet. Ett tema i dessa är självbilds och tuffhetsträning.
Dessutom finns ett program med sömnträning, ett program som många behöver idag både för att underlätta insomnandet och för att förbättra sömnkvalitén.

TRÄNINGSPROGRAM

KOSTNAD/INVESTERING

9000 kr/skola. I priset ingår 1års licens för hela Mindschool konceptet från förskola till Gymnasiet samt för lärare.

ANMÄL DIG HÄR