Lars-Eric Uneståhl

Lars-Eric startade den mentala träningen 1969 efter 10 års forskning vid Uppsala universitet om ”Mind/Body” relationer och undersökningar om möjligheten att med hjälp av systematisk och långsiktig träning utveckla sin prestationsförmåga, sitt sätt att tänka och sin personlighet. De praktiska träningsprogrammen utvecklades och utvärderades på 1970-talet i samarbete med ett tiotal landslag och två olympiatrupper.

På 1970- och 80-talet spred sig Mental Träningen från idrotten till resten av samhället (Musik, Sång, Arbetslivet, Ledarskap, Försvar, Hälsoområden.m.m)

Samtidigt ökade intresset för den mentala träningen från andra länder och Lars-Eric kom att tillbringa många år i andra länder som gästprofessor i Australien, Kanada, Indien, Kina, USA, m.fl. länder.

I sin verksamhet på universiteten i Uppsala och Örebro och på GIH och Socialhögskolan utvecklade Lars-Eric innehållet i den mentala träningen, bl.a. genom en rad forskningsrapporter (bl.a. Sven Setterlinds doktorsavhandling om Mental Träning i skolan.) Lars-Eric har publicerat ett 40-tal rapporter och över 20 böcker och har utvecklar över hundratalet träningsprogram, som under 50 år använts av ett par miljoner svenskar. Däremot har skolan i stort ett varit ett vitt fält trots detta uttalande från många vuxna: ”Tänk om jag hade träffat på den mentala träningen i skolan. Då hade mitt liv varit så mycket bättre från början.” Det gör att Lars-Eric liksom sin fru och samarbetspartner Elene ser detta projekt som det kanske viktigaste projektet hittills.

På 90-talet startade den ”Positiva Psykologin” med behovet av att hitta metoder för Självutveckling, Självförverkligande och Självledarskap, vilket ledde till att Lars-Eric,1990, tog tjänstledigt från universitetet och startade en egen privat högskola – Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH). Här utvecklade han den utbildning i Mental Träning som ledde fram till det nya yrket ”Mental Tränare”. Detta gjorde bl.a. att han av tidningen Chef utsågs som en av de 100 personer som betytt mest för svenskt näringsliv & Ledarskap under de senaste 50 åren. 2019 övergick SLH i Unestål Education AB som bl.a. ligger bakom MINDSCHOOL.

Lars-Erics vision är utbildning och träning för en bättre värld!

Ladda ner artikeln här