MINDSCHOOL

Unikt koncept för hela skolan!
Bli mentalt stark, fungera och
må bättre med mental träning!

by Unestål

MINDSCHOOL BY UNESTÅL

Du investerar endast 9000 kr exkl moms. Då får varje skola obegränsat med antal användare under en årslicens.
Skolan får ett lättförståeligt material flertalet mentala träningsprogram, för att öka välmående, självkänsla, självförtroende, förbättra sömn, bli mentalt starkare, förbättra prestation, psykisk hälsa och mycket mer för barn och ungdomar! Ingår även 2 kurser till skolpersonal som innehåller:

1 Minikurs i Wellness
1 Minikurs i Feedback
Ett unikt projekt för Skolan utarbetat av Elene och Lars-Eric Uneståhl.

MINDSCHOOL ÅK F-6
Målet med Mindschool F-3 samt 4-6 är att skapa meningsfulla möjligheter att i grupp – i förskola, skola och på fritidshemmet – systematiskt kunna utveckla personliga livsfärdigheter för att må och fungera bättre. Målet innebär också att ni vuxna som arbetar med barnen ska må bra av det ni själva tar till er av idéer och olika övningar.
Mindschool ÅK F-6 är uppdelad på 2 olika flipbooks. Mindschool F-3 & Mindschool 4-6.Varje flipbook innehåller träningsprogram för eleverna och handledning med övningar som hjälpmedel till lärarna.

MINDSCHOOL ÅK 7-9
Alla har vi en grundspänning i kroppen, grundspänningen behöver vara i balans. Blir du t.ex. stressad och orolig för olika saker så ökar spänningen i kroppen. Du kan då bli arg, ledsen, trött, få ont i magen, huvudvärk, mm.

Här får dina elever enkla verktyg! De investerar endast 5-15 min några dagar i veckan (eller mer) där de lyssnar på ljudfiler som hjälper deras hjärna att berätta för kroppen att komma ner i lagom grundspänning.
Om de vill finns det enkla reflektionsuppgifter att göra till ljudfilerna för att maximera träningen. Detta är frivilligt men till stor hjälp!
Mindschool ÅK 7-9 innehåller träningsprogram samt övningar & träningsdagbok.

MINDSCHOOL GYMNASIET
Livet är ett ”Gör-det-själv-projekt” och det är Du som bestämmer över det! Det liv du skapar bestäms i stor utsträckning av den bild du har av dig själv, de bilder du har av framtiden, hur du tolkar det som händer samt de sinnesstämningar och de känslor du har inombords. I stället för att försöka gissa framtiden och oroa sig för allt som kan hända så vill den mentala träningen att du skall skapa din egen framtid. Detta ger både en inre trygghet samtidigt som det ger mål och mening i ditt liv.
Mindschool för gymnasiet innehåller 25 träningsprogram, övningar samt träningsdagbok.

KURSER FÖR LÄRARE
I projektet ingår också två kurser, framtagna för lärare.
Wellness – En 6 månaders kurs med träningsprogram.
Feedback träning – En 7 veckors kurs med träning och tillämpningar
Kurserna kan tas individuellt eller läsas tillsammans i grupp med eller utan handledare.
I kurserna ingår både träningsprogram och informationsmaterial i text och bild.

Elene2

Elene Unestål

Utbildare inom coaching, excellent ledarskap, stresshantering, kommunikation, hypnos, microexpression, mental träning, NLP och skräddarsyr utbildningar för företag och organisationers behov.
Elene är bl.a. certifierad ICNLP Master Trainer, certifierad ICC Coach-tränare (en av tre i Sverige). Hon är beteendevetare, Lic Mental tränare, kognitiv terapeut och Hypnostränare. Medlem i Centrum för hypnos och psykoterapi, Svenska hypnosföreningen och American Society of Clinical Hypnosis.

Hennes personliga vision är att hjälpa andra att hjälpa sig själva.

228a8364-scaled

Lars-Eric Uneståhl

Lars-Eric startade den första högskoleutbildning i mental träning i början av 90-talet en utbildning som blev populär på flera av de svenska högskolorna. Han har också infört utbildningen som gästprofessor i Australien, Kanada, Kina, Indien och Ryssland. Han startade 1990 Skandinaviska Ledarhögskolan, som fokuserar på utbildning i Mental Träning, Coaching, NLP, Hypnos, Ledarskap och Mindfulness. Lars-Eric har tränat många internationella idrottsstjärnor och jobbar med internationella storföretag. Han har också blivit utsedd av tidningen Chef som en av 100 personer som under de senaste 50 åren förändrat svenskt ledarskap för alltid med utbildningen Licensierad Mental Tränare.

Lars-Erics vision är utbildning och träning för en bättre värld!